Arx-FD

Richtinggevend bureau voor Exclusieve Financiële Dienstverlening

"Curames ut valeas"

 

"Wij zorgen dat

 het u goed

gaat"

Wat voor producten en diensten biedt ARX?

 

ARX geeft aan particulieren, zelfstandig ondernemers en DGA’s vele (financiële) adviezen. Uitgangspunt hierbij is, ARX pas adviezen geeft nadat er een persoonlijk financieel plan is gemaakt.

 

Iedere relatie heeft zijn specifieke wensen, die veelal vertaald worden in financiële doelstellingen. ARX zorgt voor de afstemming van de financiële producten en diensten, rekeninghoudend met de wensen uit het persoonlijke financiële plan.

 

Naast deze Persoonlijke Financiële Planning, bemiddelt ARX bij het opstellen van Vaststellingsovereenkomsten na ontslag, Hypotheken, Pensioenen, Lijfrenten, Vermogensopbouw en Employee Benefits.

 

ARX regelt dan voor u bijvoorbeeld uw hypotheek of uw pensioen.

 

Echter ARX zal altijd zaken in een toekomstperspectief trachten te plaatsen en verder gaan dan het deeladvies alleen.

 

Vooruitlopend op een financieel planningstraject is het tevens mogelijk om de jaarlijkse particuliere belastingaangifte en daarmee samenhangend de bepaling van de jaarlijkse lijfrentepremieaftrek - ter bepaling van een eventueel pensioentekort - te laten verzorgen door ARX.

Angelo van Nies  MFP RMFP CFP® FFP | T +31 (0) 475 571 260 | M +31 (0) 6 54 63 23 47 | E vannies@Arx-FD.nl | Mijn FFP-Angelo | INFO

| Copyright © 2017 Arx-FD | Disclaimer | webmaster@Arx-FD.nl |