Arx-FD

Richtinggevend bureau voor Exclusieve Financiële Dienstverlening

"Curames ut valeas"

 

"Wij zorgen dat

 het u goed

gaat"

Introductie, DVD's, Advieswijzer en Ethiekcode, Klachtenprocedure

 

ARX opereert onafhankelijk als een gespecialiseerd financieel adviesbureau en heeft een geheel eigen visie op het terrein van advisering en bemiddeling.

 

ARX komt voort vanuit de eerdere ondernemingen Probe Financiële Planners en Arces Financiële Dienstverlening en heeft daarmee een geschiedenis vanaf 1995, opgericht door Angelo (A.B.A.D.) van Nies. Angelo is Master of Arts in Financial Planning, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ® en gecertificeerd financieel planner volgens de normen van de Federatie Financiële Planners in Baarn. ARX heeft zijn vestiging in Heel (L).

 

De toegevoegde waarde is vakkennis op het hoogste niveau, de persoonlijke aanpak, uitstekende service en tijd én aandacht hebben voor ú en uw (financiële) situatie. ARX is specialist op het gebied van Financiële Planning en Employee Benefits.

 

Financiële Planning

Bij Financiële Planning wordt uw hele situatie besproken en in beeld gebracht. Er kan echter ook op deelgebieden uit een Financieel Plan worden geadviseerd. U kunt hierbij denken aan:

  • Hypotheken
  • Pensioenen
  • Vermogensbegeleiding
  • Lijfrenten
  • Ontslagvergoedingen

 

Employee Benefits

Employee Benefits (EB) betekenen letterlijk vertaald ‘voordelen voor de werknemer’. Dit zijn voordelen die zich richten op beloning, sociale zekerheid, zorg, verlof, ontslagzaken en pensioen. Door de continu veranderende arbeidsrelatie kan de werkgever een pakket van wisselende arbeidsvoorwaarden aanbieden, waaruit werknemers kunnen kiezen.

 

Dienstverleningsdocumenten (DVD)

ARX voert de volgende DVD’s:

 

Advieswijzer en Ethiekcode

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van adviezen en verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een advies- en assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (relaties). In mijn Advieswijzer kunt u hierover meer lezen. In mijn voorlichting tracht ik dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting. Daar ik deze verplichting volledig onderschrijf, heb ik zelfs gemeend hieraan een Ethiekcode toe te voegen. U kunt mijn Ethiekcode hier lezen.

 

Klachtenprocedure

Mocht mijn advies niet aan uw wensen voldoen, dan is hiervoor een klachtenprocedure opgezet, welke u hier kunt lezen.

 

Angelo van Nies  MFP RMFP CFP® FFP | T +31 (0) 475 571 260 | M +31 (0) 6 54 63 23 47 | E vannies@Arx-FD.nl | Mijn FFP-Angelo | INFO

| Copyright © 2017 Arx-FD | Disclaimer | webmaster@Arx-FD.nl |